Nyheter

Jämförelse av 5 internationella dialers

Cloud-Based Call Center Software, även känt som en "dialer", revolutionerar sättet företag hanterar sina säljbolag, leads och telemarketingaktiviteter. Genom att flytta telefonisystemet till molnet erbjuder dessa plattformar en mängd fördelar, såsom flexibilitet, skalbarhet och effektivitet. I den här artikeln kommer vi att jämföra fem

Jämförelse av 7 svenska dialers 2023

Dialers är en viktig teknologi för svenska företag som vill optimera sin säljbolag, leads och telemarketingaktiviteter. Genom att använda molnbaserad programvara kan företag dra nytta av flexibilitet, skalbarhet och effektivitet. I den här artikeln kommer vi att jämföra sju ledande svenska leverantörer av Cloud-Based

Guldläge för e-postmarknadsföring

E-handeln fortsätter att göra landvinningar mot de fysiska butikerna, vilket blev extra kännbart under årets Black Friday. Men det innebär också högre press på effektiv digital kommunikation, inte minst genom e-postmarknadsföring. Föga förvånande var Black Friday återigen en försäljningsmässig succé. Och trenden går allt mer

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som förväntas förändras i dataskyddslagen som börjar gälla 25:e maj 2018.

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya regelförslag. I våras presenterade ICO ett förslag kring vad som

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat höga bötesbelopp. Med NIX-telefoni ska oönskad telefonförsäljning gå att undvika.

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en rad förbättringar som stärker konsumentskyddet” säger Jonas Edström. Målet med

Hårdare regler kring telefonförsäljning

Under en period har NIX-registret haft problem med allt för många undantag som gjort att företag kunnat ”gå runt” reglerna. Detta resulterade bland annat i att Konsumentverket valde att bryta samarbetet med NIX under början av året. Med den nya regeln kring telefonförsäljning, som

Så snett skulle krav på skriftliga avtal slå

När ”Utredningen om Konsumentskydd vid telefonförsäljning” kom med sitt förslag till lagändring år 2015 var ett av förslagen ett krav på skriftligt avtal även i samband med telefonförsäljning. Denna gång blev inte förslaget någon verklighet men nu har även Konsumentverket lagt fram samma lagförslag

Färre anmälningar mot telefonförsäljare

År 2013 var det cirka 8.500 personer som anmälde företag till Konsumentombudsmannen. Detta om man enbart ser på de företag som genomfört telefonförsäljning och där kunden klagat på försäljningsprocessen eller den produkt som sålts genom denna kanal. Tre år senare (2016) var siffran nere

Hälsokost och telefoni anmäls till Konsumentverket

Har du blivit kontakt av, eller fått reklam från, företag som säljer hälsokost eller telefonitjänster bör du vara extra uppmärksam kring vem som är avsändare. Detta är nämligen de två branscher som tydligt dominerar listan över ”Flest anmälningar till Konsumentverket”. När Nyhetsbyrån Siren sammanställde

Konsumentverket jobbar för bättre telefonförsäljning

När Konsumentverket för några år sedan genomförde en undersökning hos konsumenter, gällande dess inställning till telefonförsäljning, svarade de flesta att de vill slippa telefonförsäljare från företag som de inte är kund hos. Det upplevs delvis som påträngande och i vissa fall uppfattar kunden det

NIX breddar tjänsten och tappar samarbete

År 1999 startades tjänsten NIX som sedan dess utnyttjats av ungefär 3 miljoner svenskar. Genom att anmäla sig till NIX-registret har privatpersoner kunde slippa obeställda säljsamtal. Detta åtminstone så länge som telefonförsäljningsföretagen följt de listor som NIX skapat, vilket varit mycket vanligt. Ett problem

Flera stämningar från Konsumentombudsmannen

Under de första månaderna 2016 kom ett stort antal klagomål in till Konsumentombudsmannen gällande oseriös telefonförsäljning av tre företag i Karlstad. Fram till att KO valde att stämma företagen hade det kommit in hela 300 anmälningar mot företagen. Enligt Carolina Andersson (Processråd på KO)

Direktreklam är fortfarande mycket effektivt

Med allt större E-handel, digital marknadsföring och andra vägar att nå ut med sitt budskap till sina kunder är det lätt att tro att direktreklam inte längre fyller sin funktion. Men direktreklam är fortfarande extremt effektivt – detta enligt en rapport som publicerades av

Ny förordning kan skapa lagändring

I början av januari 2017 presenterades det förslag från EU-kommissionen som förväntas ligga till grund för en ny förordning som är tänkt att ersätta nuvarande E-Privacy direktivet. Om förordningen godkänns kommer den att implementeras hos alla medlemsstater och därigenom kräva korrigeringar i ett flertal

Äntligen 10 miljoner!

År 1749 bodde det ungefär 1,8 miljoner personer i Sverige. Detta enligt myndigheten Tabellverket (nuvarande SCB) som började föra statistik över befolkningsmängden det året. Någon exakt siffra finns inte och risken är stor att 1,8 miljoner är en grov beräkning. Befolkningsutvecklingen gick sakta fram

Hur fungerar aktivitetskontroll av mobilnummer?

Att sitta att ringa på kunder vars mobiltelefoner är av eller ej i bruk kan resultera i att säljare tappar motivation eller dyrbar tid. När en adresslista är genomringd och ni analyserar statistiken från utfallen ser man ofta en stor post som brukar vara

E-postutskick som kampanj

E-postutskick är en metod som används i marknadsföringssammanhang. Att inkorgen har blivit den nya brevlådan råder det inget tvivel om och det finns till och med kunder som föredrar e-post. Därför har det blivit effektivt att nå ut till kunder

Kundregister bör uppdateras

Att skapa ett kundregister har varit etablerat under lång tid och många företag väljer ofta att ständigt uppdatera deras register för att rätt information skall nå rätt person. I tidigare blogginlägg har det poängterats hur viktigt det är att ett

E-postmarknadsföring har fem måsten

Även om du aldrig har jobbat med e-postmarknadsföring tidigare eller om du anser dig vara erfaren på området så är det några punkter som du bör följa. Punkter som ökar lönsamheten och gör att du når betydligt bättre resultat med

Mobil e-postmarknadsföring

Enligt en undersökning som ”Snabba Svar” genomförde 2013 visade det sig att de företag som arbetar med e-postmarknadsföring bör allt mer fokusera på att använda sig av mobilvänliga format på de material som skickas ut. De drygt 1000 tillfrågade fick

NIX-spärrservice etiskt?

Tidigare denna månad har vi varnat för företaget NIX-spärrservice som ringer och försöker sälja tjänsten som gör att man inte får några fler telefonförsäljare som ringer till ens hem. Det är något man själv kan genomföra på mindre än tre

Hur fungerar adresslistor?

Att använda sig av adresslistor byggda av e-postadresser i sin marknadsföring kan i många fall vara mycket lönsamt. Man når väldigt många konsumenter/företag för en betydligt lägre kostnad än om man exempelvis annonserat i tidning eller radio. Men hur samlar

Effektivisera e-post utskick

De som arbetar med e-post utskick använder sig vanligtvis av en tjänst som gör att man skicka mängder av mail och samtidigt kommer man kunna se statistik över hur många som klickat på länkar i e-post utskicken. Det som alltid

Adresslistor bör vara rätt riktade!

Bland de som arbetar med e-post som marknadsföringskanal finns det två tydliga åsikter om hur man ska bygga sina adresslistor. Ena gruppen anser att dessa kan köpas in medan andra har en stark åsikt om att de köpta adresslistorna enbart

Kundregister och registervård hör ihop

Att skapa ett kundregister kan till synes verka som en av de lättaste sakerna ett företag kan företa sig i sin dagliga verksamhet. Men det tar inte långt tid för ens uppgiften underskattas och verkligheten kräver resurser samt tid av

NIX-registret mot ny lagändring

Enligt den lag som idag gäller får telefonförsäljare ringa alla privatpersoner som inte aktivt tagit ställning mot telefonförsäljare, d.v.s. anmält sitt nummer på NIX-registret. Kravet ligger alltså på att privatpersonen själv aktivt väljer bort försäljningsreklamen. Detta i likhet med direktreklam

Direktmarknadsföring kräver rätt listor

Direktmarknadsföring eller DM som det ofta förkortas är ett sätt för företag att få mätbara resultat vid sin direktkontakt med konsumenter. Direktmarknadsföring skapar mätbar respons hos konsumenterna som kontaktas och kan därför effektiviserar på ett mycket bra sätt. Direktmarknadsföring kan

Telefonnummersättning ger större möjligheter

Telefonnummersättning kan jämföras med personnummersättning. Telefonnummersättning avser att addera olika telefonnummer till ett kundregister eller konsumentadresser. Eftersom möjligheten att ringa mobiltelefonnummer blev möjligt i början av året 2014 uppstår i samband med detta en ny problematik för företag som inhandlar

Företagsadresser och B2B-försäljning

På samma sätt som företag skiljer sig från privatpersoner, skiljer sig även tillvägagångssätten för att nå ut till företagskunder inom B2B-världen och, således, även den typ av underlag som behövs vid både identifiering och lokalisering av denna speciella typ av

Leads från tävlingar och undersökningar

En enkel och fullt möjlig ingångsport i beskrivningen av så kallade ”leads” inom modern marknadsföring kan vara att definiera dem som resultatenheter för telemarketingkampanjer. Genom användningen av leads kan företag slippa de besvär som behovet av att genomföra tids- och

Registervård, för framgångsrik marknadsföring

I tidigare blogginlägg har vi nämnt hur viktigt det är för företag att kunna identifiera sina målgrupper och lokalisera sina kunder för en effektiv marknadsföring av sina produkter och/eller tjänster. För att lyckas med detta är det av yttersta vikt att

Målgrupper är A och O inom marknadsföring

Hur når man som företag ut till sina presumtiva kunder på bästa sätt? En väldigt betydande del av svaret på den här frågan hänger på hur väl ett företag känner till sina kunder och deras behov, vilket är nära sammankopplat

En adressleverantör hjälper företag att nå ut

En adressleverantör är precis som det låter en leverantör som bistår med adresser. Adresser är ett samlingsnamn för uppgifter till olika ändamål och innehåller allt från gatuadresser till organisationsnummer. Adresser kan användas till mycket men i första hand används adresser

Kundregister hjälper företag

Kundregister är precis som det låter ett register där kunder eller andra intressenter lagras för att aktivt kunna sortera och behandla de intressenter som det innehåller. Ett kundregister är en mycket värdefull handling för företag och bör således behandlas som

Adresser till företag

Idag år 2014 är det fortfarande mycket vanligt att man når ut till olika företag och sina kunder via brev. För att göra detta behövs adresser till företag. Att skicka e-post till företag kan vara en bra strategi beroende på

Affiliate marknadsföring populärare

Affiliate marknadsföring är någonting som har blivit väldigt populärt på senare år. En marknadsföringskampanj ett företag genomför budgeteras för men kan vara svårt att räkna hem eftersom man aldrig exakt kan fastställa den exakta vinningen. Att marknadsföra sig kan ha

NIX kan undvikas i konsumentadresserna

Det finns en poäng med NIX-tvätt av sina konsumentadresser. Den 20e April skriver Svenska Dagbladet om ”fulsälj” som skett inom pensionsförsäljare. Svenska Dagbladet skriver att 4 av 10 personer som köpt något över telefon känner sig missnöjda eller lurade. Att

Leads för ökad försäljning

Alla som håller på med försäljning har antagligen sett filmen, Glengarry Glen Ross. Filmen handlar om ett säljkontor på dekis som får möjligheten att skaffa sig nya leads som skall vara mycket bättre än de nuvarande. Man får följa karaktärernas

Opt-in adresser för företag

Nedan följer en förklaring kring opt-in adresser. I tidigare blogginlägg har vikten av att alltid nå ut till rätt målgrupp diskuterats. Men ibland handlar det om att nå ut till presumtiva kunder som är i behov av just din vara

Telemarketingadresser för att finna rätt kunder!

Telemarketingadresser hjälper er telemarketing. Telemarketing är en säljkanal som kan bidra till att försäljningen sköts effektivare än till exempel via kundmöten eller annan slags marknadsföring. Via denna externa försäljning som sker per telefon kan en vara eller tjänst marknadsföras direkt

Adresstvätt ger bättre kundservice

Genom att ha uppdaterad kundinformation kan företag effektivisera sin informationsspridning. Vi har en stor rörlighet i Sverige vilket innebär att många kunder byter adress varje år. Adressregistret kan då innehålla mer än en adress per kund. Dessa dubbletter gör att

Adresstvätt av ringlistor

Adresstvätt kan förklaras med att när man som säljorganisation har kommit över de konsumentadresser eller telemarketing leads som krävs för att nå ut till sin rätta målgrupp, kan det finnas en viss procentuell andel av de leads som man köpt

Registervård allt viktigare

I ett tidigare blogginlägg beskrivs vad som menas med personnummersättning för kundregister. Ett kundregister är i ständigt behov av uppdateringar för att alltid få tillgång till de senaste uppgifterna till företages kunder. Man måste dock särskilja på Registervård samt personummersättning.

Bostadsrättsregister

Med tillgång till ett bostadsrättsregister, som också är rikstäckande, kan ni få den information som behövs i ert arbete. Med utgångspunkt från vilket geografiskt område som är intressant för er, kan information utarbetas om bostadsrätter som kunde vara av intresse för

Att mäta resultat av e-postmarknadsföring

Oavsett vilken marknadsföring man jobbar med så är bearbetning av kampanjens resultat ett mycket viktigt steg för att kunna förbättra kommande marknadsföring. När det gäller tv-reklam eller tidningsannonser kan det vara svårt att mäta hur många som agerat efter att

Telemarketingadresser

För att kunna ringa till kunder krävs det olika typer av telemarketingadresser för att man skall kunna få tillgång till adress och telefonnummer. De är oftast utformade i ett excelark och återges i rader där varje rad är en person

Mailadresser till företag

Att marknadsföra sig via e-post har företag gjort så länge som e-post har funnits. Att skicka ett e-postmeddelande med ett erbjudande kan vara svårt då utformning och personlighet i mailet är två svåra hinder att lösa. Vill man nå ut som

NIX-tvätt

Att telefonförsäljare försöker nå konsumenter via telefon är ingen hemlighet. Försäljare har alltid försökt att hitta nya kanaler för att kunna erbjuda sina produkter och tjänster till diverse mottagare. Försäljning är en teknik och det kan därför vara svårt att

Vad är personnummersättning?

Personnummersättning innebär att man utifrån ett givet antal adresser eller personnummer tilldelar deras rätta uppgifter (antingen adresser, eller personnummer). Personnummer ändras sällan men det som har skapat en marknad för denna produkt är faktumet att person flyttar. Enligt statistiska centralbyrån invandrade

Dela med en kollega