Telefonnummersättning ger större möjligheter

Telefonnummersättning ger större möjligheter

Telefonnummersättning kan jämföras med personnummersättning. Telefonnummersättning avser att addera olika telefonnummer till ett kundregister eller konsumentadresser.Telefonnummersättning Eftersom möjligheten att ringa mobiltelefonnummer blev möjligt i början av året 2014 uppstår i samband med detta en ny problematik för företag som inhandlar konsumentadresser med mobiltelefonnummer som data för kontakt. Ibland måste man försöka nå sina kunder via deras hemtelefonnummer för ytterligare kontakt eller för information. Därför kan man via olika leverantörer addera denna information genom telefonnummersättning på ett kundregister eller konsumentadresser. Det är givetvis så att detta går att göra åt andra hållet också. Det vill säga att telefonnummersätta konsumentadresser eller kundregister med mobiltelefonnummer. Det öppnar upp möjligheten att få ytterligare tillgänglig data kring ett företags kunder. Om man sitter på ringlistor eller konsumentadresser av olika slag som visat sig vara av hög kvalitet då effektiviteten vid försäljningen eller ”hitraten” varit hög kan det vara några konsumenter i dessa ringlistor som man ej ännu nått fram till eftersom de bytt telefonnummer eller av andra anledningen inte har mobiltelefonen tillgänglig. Detta är givetvis en effekt av att konsumentadresserna eller ringlistorna inte är uppdaterade med de senaste data tillgänglig (se tidigare blogginlägg om hur man går till väga med detta, eller besök produkter och tjänster). Då är det alltså aktuellt för försäljningsföretag att inhandla en telefonnummersättning till sina kunder.

Hur fungerar tjänsten telefonnummersättning?

Telefonnummersättning fungerar som tidigare nämnt att företag, som vanligtvis även tillhandahåller ringlistor eller konsumentadresser, samlar in de data som önskas kring kunder. Vanligen är företag som erbjuder telefonnummersättning återförsäljare för större företag som samlar in data från olika håll och samlar dessa adressuppgifter kring privatpersoner för andra ändamål. Telefonnummersättning har blivit en allt mer efterfrågad tjänst efter att möjligheten att ringa mobiltelefoner infördes, men det är även vanligt att man uppdaterar samt underhåller sina kundregister och konsumentadresser via telefonnummersättning eller personnummersättning för att öka säljeffektiviteten i sin organisation.

Andra användningsområden för telefonnummersättning

Telefonnummersättning är inte endast nödvändigt vid inköpa av nya konsumentadresser eller ringlistor. Ett annat exempel kan vara då ett gammalt material kanske skall återanvändas. Men för att inte låta ett företags säljkår tappa effektivitet vid införsäljningen bör dessa gamla konsumentadresser att skickas för telefonnummersättning. En annan viktig aspekt som faller under ramen för vad som även är vanligt för personnummersättning är att företag vill uppdatera sina kundregister. Ett företag som arbetar mot konsumenter har vanligtvis stora kundregister innehållande mängder av kunder som alla flyttar, byter jobb eller ändrar telefonabonnemang. För att alltid ha möjlighet att nå ut till sina befintliga kunder kan man skicka dessa på telefonnummersättning för att se till att företaget ständigt har en uppdaterad kunddatabas.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en