Bostadsregister och fastighetsregister enligt dina önskemål

Arbetar du mot bostadsrättsföreningar eller boende i bostadsrätter är det viktigt att nå ut till rätt bostadsrättsföreningar och styrelseledamöter. Med våra bostadsregister kan vi se till att du kan välja att nå ut till rätt geografiskt område eller välja andra typer av kriterier för dina behov. Vi erbjuder fastighetsregister över ett rikstäckande område och ser till att ert företag når ut till styrelsen genom att erbjuda uppgifter om dessa och bostadsrättsföreningen.

Fastighetsregister

Vad gör Raymond Media?

Raymond Media skräddarsyr ditt specifika behov över registret och kan ta fram nyckelinformation som krävs i ert försäljningsarbete. Vi erbjuder en enkel tjänst som snabbt gör det möjligt för er att kunna bedriva er verksamhet så effektivt som möjligt och inte slösa tid på saker som inte hör till kärnverksamheten. Bostadsrättsregister är en produkt som underlättar er bearbetning av presumtiva kunder och ger er möjlighet att stänga fler affärer till er verksamhet.

Vi prissätter ert bostadsrättsregister utefter era behov och ser till så våra priser är attraktiva gentemot marknaden för att vi skall kunna ha ett långsiktigt och värdeskapande samarbete.

Hur ser ett Bostadsrättsregister ut?

Om ni inte tidigare arbetat med bostadsrättsregister är det bra att känna till hur en utformning av dessa ser ut. Raymond Media tar fram uppgifter till bostadsrättsföreningen samt dess styrelser. Uppgifterna som framkommer är nyckelinformation som är viktigt för er försäljning. Styrelses säte, styrelsens adresser, styrelsens telefonnummer, ledamöternas adresser, ledamöternas telefonnummer, föreningens etableringsår, föreningens organisationsnummer är några exempel på vad ett bostadsrättsregister kan innehålla men kan som tidigare nämnts anpassas efter era specifika behov.

Vi är medlemmar i branschorganisationen SWEDMA. Läs mer om Swedma på deras hemsida.

Normalt levererar vi ringlistor inom ett dygn. I samband med din beställning kan du alltid få en mer exakt leveranstid.

Skriv gärna om du har bråttom, då försöker vi prioritera din beställning.

Vi är en av få återförsäljare till NIX-Telefon och hjälper dig gärna att tvätta register, leads och ringlistor. Läs mer om NIX-Telefon på deras hemsida nixtelefon.org

Svenska företag

Om inget annat är överenskommet erbjuder vi faktura månadsvis i efterskott med 10 dagar netto. Dvs. alla adresser/filer ni får levererade ”månad 1” faktureras i början av ”månad 2” med förfallodatum den 11 samma månad.

Dröjsmålsränta
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (referensränta + 8 %) tills full betalning sker.

Inkassokrav
Vid utebliven betalning skickas inkassokrav från ett externt inkassobolag så som Inkassogram. Vi uppskattar om du betalar innan fakturan går till inkasso då det innebär onödig administration och kostnader.

Moms
Om inget annat anges presenteras alla priser exklusive svensk moms (25%)

Utländska företag

Företag som är registrerade utanför Sverige har två alternativ

  • Paypal (medför en kostnad på 2% + överenskommet pris för listan/adresserna), ni betalar med kort (Visa eller Mastercard) och får snabb leverans enligt överenskommelse.
  • Förskottsfaktura, vi skickar beställda ringlistor i samband med att full betalning når vårt bankkonto.

Förutom ovan tillämpar vi Swedmas allmänna villkor.