Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en rad förbättringar som stärker konsumentskyddet” säger Jonas Edström.

Målet med NIX-spärrtjänst är att konsumenter ska kunna undvika telefonförsäljning från företag de inte gett samtycke till. Regelbundet ser NIX över reglerna som gäller för att skapa en så komplett tjänst som möjligt. Den senaste förändringen genomfördes 1:a juli 2017 och skärper reglerna vid telefonförsäljning.

En av de större förändringarna är att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader. Ett medgivande till ett företag innebär att detta företag får kontakta personen genom telefonförsäljning och annan riktad marknadsföring. Medgivande sker ofta genom att konsumenten klickat i en ruta i samband med att en produkt köpts från en E-butik, att man varit med i en enkätundersökning eller liknande.

Fram till 1:a juli har regeln varit att ett samtycke är aktivt så länge som inte konsumenten väljer att avbryta det. Det har därmed legat på konsumentens ansvar att kontakta företagen och be dem ta bort personuppgifterna ur deras system. Det är något som många ansett varit svårt, tidskrävande och som man därmed struntat i.

För att göra det enklare för konsumenterna införs därför regeln att ett samtycke enbart är aktivt i tre månader. Därefter får alltså inte företagen längre spara personuppgifterna om inte konsumenter ger ett nytt medgivande.

En ytterligare förändring är att medgivandet enbart gäller företag som nämnts i den medgivande-text som konsumenten godkänt. Det går alltså inte längre att få ett medgivande för en hel företagsgrupp eller ”samarbetande tredje part”.

Enbart för personer med NIX-spärrtjänst

Reglerna ovan är alltså förändringar som sker i spärrtjänsten NIX-telefon och inte något som gäller nationellt för samtliga konsumenter. De som inte är med i NIX-telefon och ger ett medgivande får alltså räkna med att detta gäller så länge som man inte aktivt säger upp det.

Jonas Edström, ordförande i NIX-Telefon, anser att förändringarna är positiva och att dessa stärker konsumentskyddet och gör att spärrtjänsten NIX-telefon blir mer komplett.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en