Vi ringer dig..

  Tjänster
  Dela
  [fusion_sharing layout_small=”stacked” layout=”floated” tagline_visibility=”hide” tagline_size=”4″ tagline=”Share This Story, Choose Your Platform!” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” margin_top=”0px” wrapper_padding_top=”0px” border_top=”0px” border_color=”#cccccc” stacked_align_small=”center” stacked_align=”flex-start” alignment_small=”space-between” alignment=”flex-end” padding_top=”0px” tagline_placement=”after” separator_border_sizes=”0″ separator_border_color=”#cccccc” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ /]

  Snäv definition kan skapa problem

  En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya regelförslag.

  I våras presenterade ICO ett förslag kring vad som ska gälla för ”samtycke” när konsumenter godkänner vilka företag som får kontakta personen för erbjudanden, marknadsföring m.m. Detta exempelvis när avtal tecknas med E-butiker online eller vid muntliga avtal via telefonförsäljning.

  I förslaget framgår att enbart namngivna företag får denna rätt. Skulle regeln gå igenom skulle det exempelvis innebära att det inte räcker med information om att ”företag inom samma koncern” eller ”dess samarbetspartners” får ta del av personuppgifterna. Detta oavsett om det gäller skriftliga avtal eller avtal via telemarketing.

  Det man grundar detta förslag på är att det ska vara tydligt för konsumenten vilka företag man ingått avtal med och därmed från vilka som marknadsföring kan förväntas. Utifrån ett konsumentperspektiv kan det eventuellt låta logiskt – men det skulle innebära stora svårigheter för företagen.

  Problem vid nya samarbetspartner

  Som DMA UK (Swedmas motsvarighet i Storbritannien) påpekar finns det ett problem med denna tolkning av samtycke. Generellt bygger företag hela tiden nya samarbeten med andra företag för att exempelvis effektivisera logistiken, skapa tydligare informationsflöde till kunderna osv. Skulle ett samtycke enbart gälla namngivna företag innebär nya samarbeten att företagen först måste ta in ett nytt samtycke från konsumenten.

  DMA UK menar att en konsument bör kunna förvänta sig att ett företag byter samarbetspartners över tid. Det kan exempelvis gälla företag som hanterar kunddatabasen, ordersystem eller frakt. Att behöva informera kunden och be om nytt samtycke för varje samarbetsbyte anses vara tidsödande och krångligt. Det skulle även skapa en situation som blir konkurrenshämmande då företag blir låsta till de samarbetspartners som de redan har.

  [fusion_sharing social_share_links=”” layout_small=”stacked” layout=”floated” tagline_visibility=”hide” tagline_size=”4″ tagline=”Share This Story, Choose Your Platform!” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” margin_top=”0px” wrapper_padding_top=”0px” border_top=”0px” border_color=”#cccccc” stacked_align_small=”center” stacked_align=”flex-start” alignment_small=”space-between” alignment=”flex-end” padding_top=”0px” tagline_placement=”after” separator_border_sizes=”0″ separator_border_color=”#cccccc” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ /]
  Andra nyheter

  Förändringar i nya dataskyddslagen

  Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som...

  Snäv definition kan skapa problem

  En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya...

  Höga böter för företag som struntade i NIX

  Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat...

  Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

  De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en...