Bostadsrättsregister

Med tillgång till ett bostadsrättsregister, som också är rikstäckande, kan ni få den information som behövs i ert arbete. Med utgångspunkt från vilket geografiskt område som är intressant för er, kan information utarbetas omFastighetsregister bostadsrätter som kunde vara av intresse för er. Utgående från detta utarbetas ett komplett utdrag över området ifråga, i vilket ingår kontaktuppgifter till bostadsrättsinnehavare, bostadsrättsföreningar samt deras styreslemedlemmar. Detta underlättar ert arbete och kan på ett positivt sätt bidra till ert arbete med bostadsrätter. På detta sätt garanteras ni en större säkerhet vid en eventuell affär.

Kontakt till bostadsrättsföreningarna

Från bostadsrättregistret får ni tillgång till mailadresser och telefonnummer till de olika bostadsrättsföreningarna samt till deras styrelsemedlemmar. Med tillgång till registret får ni och ert företag lätt kontakt med olika bostadsrättsinnehavare. Via bostadsrättsregistret kan ni få information om styrelsens mailadresser och telefonnummer, styrelsemedlemmarnas mailadresser och telefonnummer, bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt årtal när föreningen är registrerad. Vid behov kan  även ni även få mer information – tjänsten anpassas enligt ert behov.

Säkerhet via bostadsrättsregister

Bostadsrättsregistret fungerar som en säkerhet vid köp av en bostadsrätt, och man skall genom registret kunna kontrollera att bostadsrättsinnehavaren eller säljaren verkligen är rätt ägare, och huruvida bostadsrätten är pantsatt, och i så fall i hur stor omfattning. Registret ökar säkerheten för alla, och genom en tillgång till det ökar era chanser att göra en god affär. Med kunskap om bostadsrättens tillstånd, samt tillgång till bostadsrättsföreningarnas telefonnummer och mailadresser minskar ni risken att bli utsatta för en belånad bostadsrätt.

Vi tillhandahåller ett omfattande bostadsrättsregister till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Information tas fram utgående från ert specifika behov, och tjänsten är på detta sätt skräddarsydd för er och ert företag. Ta kontakt med oss för att klargöra på vilket sätt ni kan få hjälp i er verksamhet, med en stor kunskap på området och lyhördhet för era behov är ni garanterad en stor hjälp i ert arbete.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som...

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya...

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat...

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en...