Registervård allt viktigare

Registervård allt viktigare

I ett tidigare blogginlägg beskrivs vad som menas med personnummersättning för kundregister. Ett kundregister är i ständigt behov av uppdateringar för att alltid fåRegistervård tillgång till de senaste uppgifterna till företages kunder. Man måste dock särskilja på Registervård samt personummersättning. Att underhålla sin kunddatabas bidrar till att man ständigt kan har möjlighet att hålla kontakt med sina kunder och således få en möjlighet att nå ut med relevant eller essentiell information gällande ändringar i kundavtal eller andra typer av viktiga meddelanden. I november månad vare år bokförs privatpersoner på den nuvarande adress vederbörande är bosatt på, detta kallas att man folkbokförs. Som tidigare blogginlägg om personnummersättning tar upp flyttar en ofantlig mängd människor årligen vilket kan leda till att man inte alltid har den senaste informationen tillgänglig. Det kan därför vara rimligt att se ett ouppdaterat kundregister som ett handikapp gentemot företages konkurrenter.

Vad menas med registervård?

Registervård kan vara allt från att uppdatera sina kunders adresser eller för den delen personnummersätta personer som saknar relevant information. Registervård är därför viktigt oavsett vilken storlek ditt företag har. Det vanligaste är att externa företag specialiserar sig på just dessa tjänster. Registervård varierar i pris men kan kosta allt mellan ett par öre till flera kronor. Detta beror på svårighetsgraden på uppgifterna eller andra specifika krav. Att ett kundregister ändras över tiden och kunderna i företaget förhoppningsvis ökar betyder alltså att man bör ha registervård under intervall kortare än en gång per år, detta för att försäkra sig om att de senaste uppgifterna till kunden stämmer överens med de uppgifter företaget har i kundregistret. Mer om Raymond Media’s registervård här. En definition på registervård kan finnas här.

 

Adressuppdateringar

Den vanligaste typen av registervård är adressuppdateringar där privatpersonens adress är den senaste. Oftast faktureras kunder från foretag via vanlig post och vikten av att denna kommer till rätt adress blir således viktig. Adressuppdateringar är något som Raymond Media erbjuder som tjänst inom området för registervård.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en