Telemarketingadresser

Telemarketingadresser

För att kunna ringa till kunder krävs det olika typer av telemarketingadresser för att man skall kunna få tillgång till adress och telefonnummer. De är oftast utformade i ett excelark och återges i rader där varje rad är en person som har olika kolumnerTelemarketingadresser med information. Den vanligaste informationen som man får då man köper telemarketingadresser är för- och efternamn, adress, postnummer och telefonnummer. Utformningen kan se lite olika ut för olika typer av telemarketingadresser men förutsatt att man inte har några specifika krav på sina adresser kommer de oftast att följa den utformningen. Dessa adresser laddas sedan in i sin dialer och läggs som ringkort som går att ringa via den telefonoperatör man har valt.

Man kan lite slarvigt tänka att det borde finnas hur många telefonnummer som helst att ringa i Sverige men där får man tänka ett steg till. Antalet personer som går mer i Nix-registret ökar och det blir färre och färre att ringa. En annan aspekt som är viktig att beakta är det faktum att den målgrupp man söker kan vara begränsad. Exempelvis kan det vara så att man försöker nå ut till höginkomsttagare eller kunder med någon annan typ av segmentering. Det är därför viktigt att man för en dialog med det företag man köper sina adresser ifrån.

Ytterligare information på sina telemarketingadresser

Det är möjligt att få ytterligare information på sina telemarketingadresser. Det vanligaste är att man gör en personnummersättning som gör att man kan ta del av de personnummer som kunden har. Hur en sådan tjänst fungerar går att läsa om under de produkter och tjänster som Raymond Media erbjuder. Det kan även vara aktuellt med annan typ av information men sådan specifik information brukar vara prissatt därefter och kräver dialog med företaget man köper ifrån. Marknaden för dessa telemarketingadresser har växt sig stor och sedan den 1:a februari, då man fick möjlighet att ringa mobiltelefoner, har man kunnat köpa ytterligare listor.

Varma telemarketingadresser

När man som företag behöver få en extra skjuts i sin försäljning eller när man har ring till så många konsumenter att man helt plötsligt kan identifiera ett problem med att man inte har möjlighet att nå ut till fler kan man köpa varma telemarketingadresser. Dessa adresser är sådana som företag har samlat in och som ger sitt medgivande att bli uppringda om det är ett erbjudande som intresserar dem. Vanligast är att man utformar en kampanj tillsammans med kunden och samlar in dessa adresser i samråd med kunden men andra metoder kan också finnas. Med varma telemarketingadresser även kallat telemarketingleads kan man uppleva dels en högre svarsfrekvens men samtidigt också en högre avslutningsprocent och/eller effektivitet.

Hur får jag tag på adresser?

Ett sätt att få tag på telemarketingadresser är att delvis gå in på produkter och tjänster som Raymond Media erbjuder och läsa om hur det fungerar, alternativt ta kontakt med företaget. Det går även att läsa om på SPAR. Marknaden är stor för dessa adresser och det finns flera företag som man kan vända sig till. Det som är viktigt att tänka på när man köper adresser är att man ofta är beroende av att ha ett kontinuerligt flöde av telemarketingadresser vilket gör att den långsiktiga relationen är viktig i sammanhanget.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en