Så snett skulle krav på skriftliga avtal slå

Så snett skulle krav på skriftliga avtal slå

När ”Utredningen om Konsumentskydd vid telefonförsäljning” kom med sitt förslag till lagändring år 2015 var ett av förslagen ett krav på skriftligt avtal även i samband med telefonförsäljning. Denna gång blev inte förslaget någon verklighet men nu har även Konsumentverket lagt fram samma lagförslag (2017). Argumenten för att inte införa denna förändring är därmed samma 2015 som idag.

När förslaget kom 2015 beställde NIX en undersökning från Handelns Utredningsinstitut om hur detta skulle förändra marknaden. Enligt dem skulle konsumentskyddet inte öka medan lönsamheten och därmed antal jobb inom branschen skulle minska.

Intentionerna bakom att införa krav på skriftliga avtal är goda men inte rätt väg att gå. Istället handlar det om att fokusera på de få bolag som missköter sig och därmed drar ner statusen på en hel bransch. Enligt Jonas Edström (NIX) var det år 2015 tio bolag som stod för ca 50% av alla anmälningar. Att dessa skulle minska sin oseriösa verksamhet bara för att kunden måste skriva på ett avtal är inte sannolikt.

Enligt undersökningen skulle det skapa ett försäljningsbortfall på ca 30% hos företagen. Delvis på grund av att färre skulle teckna avtal men framförallt på grund av krångligare administration både hos kunden och hos företaget.

Samtidigt finns det redan ett tydligt konsumentskydd. För det första kan man anmäla sig till NIX-registret och för det andra har alltid privatpersoner två veckors ångerrätt via distansköpslagen.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en