Kundregister hjälper företag

Kundregister hjälper företag

Kundregister är precis som det låter ett register där kunder eller andra intressenter lagras för att aktivt kunna sortera och behandla de intressenter som det innehåller.kundregister Ett kundregister är en mycket värdefull handling för företag och bör således behandlas som ett sådant. Registervård är mycket populärt inom företagande och en felaktig kund kan komma att kosta relationen med denna. Kundregister i sin helhet är skyddat av Datainspektionens regelverk och regleringar finns för vad som får lagras och inte lagras. Företagets kundregister får exempelvis inte innehålla personnummer om de inte är nödvändiga för att fullfölja ett avtal etc. förutsatt att inte kunden informeras om detta. Detta går under vad som kallas normal behandling av personuppgifter.

Administration av kundregister

Ett kundregister är egentligen ett dokument, vanligtvis ett Excel dokument, som ständigt måste vårdas. Olika företag har olika stora kundregister beroende på storlek på kunder. Ett företag som jobbar B2B har ofta ett mindre kundregister än ett företag som arbetar B2P. Med det sagt kan dessa typer av kundregister innehålla mängder med information som är essentiella för att företaget skall kunna fullfölja sina åtaganden. Stor data med information ställer ofta höga krav på teknik och prestanda på datorer men är även viktigt eftersom att en backup alltid är nödvändig att ha.

Bättre underhåll av kundregister

Om nu alla företag har kundregister, hur kan det då vara så viktigt att underhålla dessa? Register har en viktig funktion i företaget eftersom att det ger företaget möjlighet att ständigt kunna kontakta sina befintliga kunder. Med det sagt kan man konstatera att framför allt privatpersoner tenderar att flytta, gifta sig, avlida och skapar därför problem för företag eftersom ett kundregister ständigt förändras. Marknaden som har uppstått till följd av detta är att man låter externa företag administrera dessa kundregister. Att lämna över sina kundregister till ett externt företag för att enkelt kunna komma åt dem och ständigt hålla dem uppdaterade blir därför värdeskapande för verksamheter som främst fokuserar på B2P men är även vanligt för företag som arbetar med B2B.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en