Hur fungerar aktivitetskontroll av mobilnummer?

Hur fungerar aktivitetskontroll av mobilnummer?

Att sitta att ringa på kunder vars mobiltelefoner är av eller ej i bruk kan resultera i att säljare tappar motivation eller dyrbar tid. När en adresslista är genomringd och ni analyserar statistiken från utfallen ser man ofta en stor post som brukar vara ”telefonsvarare”. Denna post går nu mera att minimera genom att utföra en aktivitetskontroll på era listor. Våra system skickar då ut en signal för att kontrollera att telefonen är på och i bruk som svaras av telefonen utan att användaren notifieras. Ni kan då få en bättre svarsfrekvens och öka försäljningen av er produkt eller tjänst.

Att tänka på vid aktivitetskontroll

Innan arbetet med aktivitetskontroll sätter igång bör era listor vara uppdaterade med de senaste uppgifterna. Detta för att minimera prisbilden på de nummer som kanske redan idag inte är i bruk eller inte har någon abonnent. Av erfarenhet har vi på Raymond Media sätt att försäljningen hos företag som använder sig av aktivitetskontroll alltid går upp. Om ni behöver hjälp med att addera data eller uppdatera era befintliga listor innan en aktivitetskontroll kan Raymond Media bistå med detta.

Systemen som används för att genomföra aktivitetskontrollen är egenbyggda och kapaciteten beror på de resurser som har lagts ner för att bygga systemet. Att ha en hög kapacitet är viktigt eftersom större mängd data kan kontrolleras snabbare. Är ni nyfikna på vad en aktivitetskontroll kan innebära för er?

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en