En adressleverantör hjälper företag att nå ut

En adressleverantör är precis som det låter en leverantör som bistår med adresser. Adresser är ett samlingsnamn för uppgifter till olika ändamål och innehåller allt från gatuadresser till organisationsnummer. Adresser kan användas till mycket men i första hand används adresser som köpt av adressleverantörer till marknadsföring eller försäljning. En adressleverantör köper in adresser till företag och privatpersoner adressleverantörfrån andra företag som specialiserar sig på adressinsamling, alternativt att samma företag även samlar in dessa adresser. Personer i Sverige har mycket olika uppgifter som kan klassas som adresser och en adressleverantör köper ofta in dessa eftersom insamlandet är en komplex process då privatpersoner tenderar att flytta, avlida och skilja/gifta sig. Det kan handla om att försöka samla information kring privatpersoner och medlemmar i en bostadsrättsförening. Utan en adressleverantör kan detta vara mycket tidskrävande att samla in eftersom att adresser, personnummer och bostadsregister kan befinna sig i olika register runt om i Sverige hos både offentliga myndigheter eller även andra företag i privatsektor.

Vad innehåller material från en adressleverantör?

En adressleverantör bidrar med information kring privatpersoner eller företag som är signifikanta för just den tjänst som kunden önskar. Det handlar i stor utsträckning om att anskaffa sig information kring privatpersoner. Det kan vara adress, postnummer, postort samt även telefonnummer. För företag handlar det ofta om styrelsens säte, adress, postnummer, organisationsnummer och telefonnummer. I takt med att många företag använder sig av postboxar har adressleverantörer börja samla in mailadresser till företag eller privatpersoner. Det gör det enklare att nå ut till företag och privatpersoner men framför allt går det snabbare. En adressleverantör kan även bidra med uppgifter till offentlig sektor samt bostadsrättsregister. Bostadsrättsregister är en specifik gren som vänder sig till företag som gör affärer med eller försöker marknadsföra sig mot bostadsrättsföreningars styrelser eller medlemmar i bostadsrättsföreningar.

Hur hittar du adressleverantörer?

Adressleverantörer tenderar att hålla sig inom en viss bransch vilket gör att man som ny inom försäljning eller företagande, som kräver tjänster från en adressleverantör, har svårt att hitta dem. En adressleverantör kan noggrant nå ut till de specifika företagen som de gör affärer med eftersom att en adressleverantör har tillgång till alla dessa uppgifter. Det bästa sättet är att försöka via sökmotorer lokalisera en adressleverantör. Ett annat sätt är att ta kontakt med andra företag inom samma bransch för att kanske få möjlighet att ta del av vilken adressleverantör dina konkurrenter eller samarbetspartners använder. Att söka efter företag går att göra genom exempelvis Eniro.

Vad kan adressuppgifter användas till?

En adressleverantör kan som tidigare nämnt specifikt ta fram de uppgifter som ett företag behöver. Vanligast är som sagt uppgifter till privatpersoner det vanligaste adressuppgifterna som säljs. Dessa förvandlas ofta till ringlistor som försäljningsföretag kan ringa till eller använda sig av för att erbjuda sina varor och tjänster. E-postadresser är också mycket vanligt att köpa från en adressleverantör vilket gör att ett företag effektivt kan genomföra en e-postmarknadsföring. En adressleverantör kan sälja vad man kallar för konsumentadresser som i stort sett är samma sak som adresser till privatpersoner. För mer information kring vad du behöver till ditt företag kan man kontakta en adressleverantör för mer information.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som...

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya...

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat...

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en...