Målgrupper är A och O inom marknadsföring

Målgrupper är A och O inom marknadsföring

Hur når man som företag ut till sina presumtiva kunder på bästa sätt? En väldigt betydande del av svaret på den här frågan hänger på hur väl ett företag känner till sina kunder och deras behov, vilket är nära sammankopplat med företagets förmåga konsumentadresseratt identifiera sin så kallade målgrupp. Målgruppen är i grund och botten en obestämd massa människor som definieras utifrån en varierande mängd olika gemensamma personliga och sociala attribut, såsom ålder, kön, studier, inkomster eller bostadsförhållanden. När ett företag definierat sin målgrupp återstår dock ett till synes uppenbart men desto nödvändigare sista steg: att lokalisera den identifierade målgruppen.

Adressregistret: bron mellan ett företag och dess kunder

Adressregistret innehåller informationen om kundernas tillhåll och utgör grunden utifrån vilken företag bygger broarna till sina kunder på marknaden. Genom att kombinera de tillgängliga uppgifterna om företagets målgrupp som t.ex. ålder, kön och inkomster med tillhörande adressuppgifter som namn, postadress och/eller telefon nummer kan företag nå ut till sina kunder. Detta tillvägagångssätt ställer höga krav på exaktheten i den underliggande informationen som man arbetar med och bör därför helst hållas uppdaterad, bland annat för att säkerställa att de olika marknadsföringsinsatserna ger högst möjliga utdelning i form av slutgiltiga kunder.

En rörlig befolkning kräver uppdaterade konsumentadresser

Som vi redan uppmärksammat i tidigare blogginlägg är företag som riktar sig mot privatpersoner särskilt utsatta för de senare årens ökade rörlighet bland befolkningen i det svenska samhället: personer gifter/skiljer sig med allt kortare mellanrum och byter upp eller ner sig i storlek av bostad efter föränderliga ekonomiska och sociala förutsättningar. Detta har följder inom både fast telefoni (t.ex. dubblering av telefon nr vid skilsmässor) och postadresser, för att inte tala om den nya rollen som mobil telefoni intar i våra liv.

Summa summarum flyttar privatpersoner och byter adress mycket oftare än företag, vilket ställer desto högre krav på att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Detta är ett tids- och resurskrävande projekt för företag att arbeta med och bland de som hellre vill arbeta med sin kärnverksamhet har outsourcing av tjänster som registervård och framtagning av skräddarsydda konsumentadresser blivit allt vanligare. Företagen som tillhandahåller dessa tjänster har tillgång till specialiserade och uppdaterade personregister och kan därför lättare ta fram relevanta och målgruppsanpassade konsumentadresser, som kan innehålla information telefon nummer, adresser, födelseuppgifter, för- och efternamn, för att bara nämna några exempel.

Att köpa konsumentadresser

När man köper konsumentadresser av ett företag anger man som kund det antal adresser man vill köpa per år, eller om det gäller ett enstaka köp helt enkelt hur många adresser man vill ha. Har ni aldrig tidigare arbetat med konsumentadresser eller om ni har ytterligare funderingar över vilka uppgifter som är möjliga att få och hur skräddarsydda konsumentadresser konstrueras, hjälper vi på Raymond Media gärna till med upplysningar kring ämnet. Raymond Media har möjlighet att ta fram uppdaterade konsumentadresser som är anpassade efter era behov, och vi kan också erbjuda rådgivning angående andra vanliga tilläggstjänster om så skulle behövas.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en