NIX-tvätt

NIX-tvätt


Att telefonförsäljare försöker nå konsumenter via telefon är ingen hemlighet. Försäljare har alltid försökt att hitta nya
kanaler för att kunna erbjuda sina produkterNIX-tvätt hjälper dig att bara ringa önskvärda prospekt och tjänster till diverse mottagare. Försäljning är en teknik och det kan därför vara svårt att säga nej ibland. Om man som privatperson upplever det som ett problem att säga nej eller att man tycker säljsamtalen är för frekventa finns det möjlighet att gå med i nix-registret. Att anmäla sig till nix-registret och ge sig själv en nixmarkering innebär att företag inte längre får ringa upp dig och erbjuda varor och tjänster.

Nixning ger dig som privatperson lite lugn och ro men dock inte företagare som inte fås möjlighet att bli nixmarkerade. Nixning finns också för adresserad direkt reklam som förhindrar brevlådan att bli överfull. Mer om detta går att läsa på Swedma’s hemsida


Säljsamtal till mobiltelefoner

Lördagen den 1a februari stod det klart att man numer får ringa privatpersoners mobiltelefoner för att kunna erbjuda sina varor och tjänster. Detta gjorde att personer som tidigare varit nixade och haft en nixmarkering nu kunde bli uppringda. Nix-registret förlängde därför sin räckvidd till att även kunna nixmarkera mobiltelefonabonnenter. Den 1:a februari 2014 skrev Metro att redan 490 000 abonnenter hade anmält sig till nix-registret och fått en nixmarkering.

Varför blir du uppringd trots Nixmarkering?

När du hamnar i nix-registret och du fått en nixmarkering kommer du att hamna på den listan som inte företag får ringa upp. I praktiken så köper företagen adresser av andra företag som i sin tur går igenom en så kallad nix-tvätt. Detta typ av nix-tvätt ser till så de kunder som har en nixmarkering försvinner från den listan som säljs och således inte rings upp av försäljare. Detta kan göra att om du går med i Nix-registret så kan det uppstå en lite fördröjning tills dess att de företag som köpt adresser där ditt nummer tidigare har varit med innan din nixmarkering är färdigbearbetade. En nixmarkering kan därför av förklarliga skäl i praktiken dröja en aning.

Adresser som slipper undan nix-tvätt

Företag kommer runt din nixmarkering om du tillåter dig att bli uppringd. Det kan vara så att du vid något tillfälle givit ditt medgivande att låta ditt telefonnummer bli uppringt. Det kan vara genom en tävling på internet eller kanske vid något annat godkännande av ett avtal. Dessa nummer som ger sitt godkännande bildar adresser som företag kan ringa på och på så vis komma runt nix-tvätt. Eftersom att det avtal privatpersonen har inträtt kan gå före en nixmarkering får företag ringa upp dig som privatperson. Dessa adresser går att köpa av företag och man slipper därmed också nix-tvätt. En nix-tvätt erbjuds av olika företag som oftast också säljer adresser för försäljning.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en