NIX kan undvikas i konsumentadresserna

NIX kan undvikas i konsumentadresserna

Det finns en poäng med NIX-tvätt av sina konsumentadresser. Den 20e April skriver Svenska DagbladetNix, fulförsäljning om ”fulsälj” som skett inom pensionsförsäljare. Svenska
Dagbladet skriver att 4 av 10 personer som köpt något över telefon känner sig missnöjda eller lurade. Att gå med i NIX-registret kan hjälpa dig som privatperson att undvika att telefonförsäljare ringer och erbjuder dig olika varor och tjänster. Som företagare som bedriver seriös verksamhet över telefon är det uppenbart att ett få antal försäljningsbolag förstör marknaden. I artikeln talas det om att försäljningsbolagen nu har möjlighet att sälja till dig som äger ett telefonabonnemang. Av den anledningen har NIX-markeringarna strömmat in till NIX-registret de senaste månaderna.

Välja rätt konsumentadresser

Om man som företag säljer varor och tjänster över telefon är därför selekteringen av kunderna som bör göras viktig. Detta eftersom att man kan råka få med någon som redan är NIX-markerad i sina konsumentadresser. Med rätt konsumentadresser kan man undvika att detta händer eftersom man kan NIX-tvätta listorna man ringer till. En annan fördel är att man faktiskt kan selektera sina konsumentadresser till den mån att man verkligen når ut till de kunderna som är i behov av din vara eller tjänst. Detta kan göras på lite olika sätt. Antingen köper man konsumentadresser efter en given geografisk region eller exempelvis åldersgrupp för att sedan genomföra en NIX-tvätt på de konsumentadresser man köpt. En annan metod är att köpa vad man kallar för varma telemarketing leads. Då ringer man på kunder som har givit sitt medgivande att bli kontaktad om de kan få hjälp med något problem som de exempelvis upplever i vardagen. Det kan vara allt från Pensionslösningar eller byte av el-leverantör.

NIX-tvätt av konsumentadresser

Som i tidigare stycke anger kan man som företag i behov av att genomföra en NIX-tvätt av sina konsumentadresser köpa just en sådan tjänst av andra företag. En del bolag specialiserar sig på registervård och kan hjälpa ert företag att undvika dålig publicitet. Konsumentadresser är ett register som kostar pengar och borde därför behandlas som en värdehandling och ges den uppdatering och registervård den behöver.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en