Leads från tävlingar och undersökningar

Leads från tävlingar och undersökningar

En enkel och fullt möjlig ingångsport i beskrivningen av så kallade ”leads” inom modern marknadsföring kan vara att definiera dem som resultatenheter för telemarketingkampanjer. Genom användningen av leads kan företag slippa de besvär som behovet av att genomföra tids- och resurskrävande marknadsanalyser och undersökningar för att leta reda på sin målgrupp kan innebära, genom att istället låta deras presumtiva kunder gå företagen till mötes och inte tvärtom. Detta tillvägagångssätt har även fördelen att man slipper förlora tid och riskera offentlig badwill från kontaktförfaranden – via telefon eller epost – till företag och/eller privatpersoner som inte är intresserade av att lyssna på eller läsa erbjudanden via dessa kanaler.

Inom e-postmarknadsföring får de genererade leadsen även namnet opt-in adresser. Med skräddarsydda e-postkampanjer kan en annonseringskampanj som specifikt riktar sig till ett visst antal personer med intresse för ett företags produkter eller tjänster göras tillgänglig. De på detta vis genererade e-postadresslistorna har bland annat den stora fördelen att de kan användas som underlag för väldigt riktade erbjudanden. På så vis möjliggör de ytterligare segmentering av den egna kundportföljen, vilket kan vara av stor hjälp när företaget är i behov av att snabbt öka försäljningsresultaten av vissa varor eller tjänster, eller om det befinner sig i behov av att genomföra punktliga insatser för att förstärka sitt varumärke. På samma sätt kan man förklara sättet på vilket liknande godkända listor över opt-in adresser kan ge nya telefon nr i telemarketingsammanhang.

TM-Leads – vägen till effektivare telefonförsäljning

Genom tm-leads eller telemarketing leads kan företag som önskar sälja via säljkanalen telefoni, direkt nå ut till sina presumtiva kunder, som de vet är öppna för att lyssna på den typ av erbjudanden företaget har att komma med via denna kanal. Istället för att basera försäljningsinsatserna på att beta av kund för kund via mer traditionella kundregister över företag och/eller privatpersoner, kan företagen använda sina marknadsföringsinsatser på ett smartare, mer fokuserat och helt enkelt mer effektiviserat sätt via resultatinriktade telemarketingkampanjer. Genom att möjliggöra användandet av skräddarsydda kundregister i uppringningsarbetet garanterar denna typ av insatser att företagen alltså når ut till mottagliga presumtiva kunder.

För att generera skräddarsydda kundregister som är specialanpassade för försäljning via telefon, kan man ta fram ändamålsenliga listor över kunder som aktivt visat någon form av intresse för den typ av produkt eller tjänst som företaget ämnar sälja. Detta görs genom att på ett enkelt vis utforma målgruppsanpassade telemarketingkampanjer i form av tävlingar eller undersökningar, som i sin tur generar resultat i form av telemarketing leads, inom branschen även kända under namnet tm-leads.

Hur fungerar leads generering?

Ett aktuellt exempel på fördelarna med specialanpassade kampanjer inriktade på framtagning av leads, har att göra hur företag kan komma runt nix-tvätt i samband med de i dagsläget så omtalade ändringarna i reglerna för säljsamtal till mobilen och den stormartade ökningen av anmälningar av mobilabonnemang i nix-registret. Som vi skriver om i ett annat blogginlägg finns det sätt för att kringgå nix-tvätt i samband med adressuppdateringar. Befintliga privatpersoner som anmält sitt mobilabonnemang för nix-markering försvinner från listorna när dessa bearbetas. Ett sätt för företag att komma runt nix-tvätt är att köpa adresser till privatpersoner som genom t.ex. en tävling på internet eller kanske vid något annat godkännande av ett avtal gett sitt medgivande till att låta sitt mobilnummer bli uppringt. Dessa nummer bildar adresser som företag kan ringa på och går att köpa av företag som vill komma runt nix-tvätt.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en