Adresstvätt av ringlistor

Adresstvätt av ringlistor

Adresstvätt kan förklaras med att när man som säljorganisation har kommit över de konsumentadresser eller telemarketing leads som krävs för att nå ut till sin rätta målgrupp, kan det finnas en viss procentuell andel av de leads som man köpt tidigare. Ett säljföretag kontaktar mängder av kunder under sina säljdagar och på en månad kan ett företag nå ut till över 10 000 kunder beroende på storleken påAdresstvätt säljorganisationen. Detta gör att man bör se över att leadsen man ringer på uppfyller de krav man har på sina konsumentadresser. I Sverige är antalet privatpersoner och företag man kan ringa till begränsade. Det betyder att om ett företag byter leverantör av konsumentadresser eller telemarketing leads kan man erhålla dubbletter som man ringt tidigare. Förutom att man upplever en ineffektivare försäljning kan det uppröra konsumenter som redan tackat nej till en vara eller tjänst. Ett annat problem kan vara att dubbletter av telemarketing leads existerar i de ringlistor man erhåller gentemot företages egna kundregister. Av denna anledning har det uppkommit en tjänst som kallas adresstvätt. Adresstvätt erbjuds av företag som ofta specialiserar sig på registervård eller även själva säljer konsumentadresser alternativt telemarketing leads.

Att tvätta adresser

Adresstvätt innebär egentligen att man dubbelkollar sina ringlistor mot befintliga kunder, redan uppringda kunder, redan köpta kunder eller kunder som har nixmarkering, det sistnämnda kallas ofta NIX-tvätt. Man kan alltså förklara adresstvätt som en kvalitetshöjare av de ringlistor eller telemarketing leads man ringer på. Att försäljning till konsumenter är snårigt beror på effektiviteten inom försäljningsorganisationen. Som försäljningsföretag försöker man uppnå en högre försäljning genom att effektivisera sin försäljningsprocess. Det kan handla om allt från att utbilda duktiga säljare eller hitta rätt dialer till sitt telemarketingbolag. En viktig del i den effektiviseringsprocessen är att öka kvaliteten på sina ringlistor. Att adresstvätt fått stor genomslagskraft är därför inte så konstigt. För mer läsning kring NIX-registret se här.

Att köpa adresstvätt

Köper man adresstvätt av ett företag anger man helt enkelt sina specifika krav kring vad man försöker uppnå genom att exempelvis dubbelkolla sina befintliga register eller dubbelkolla dina listor mot de konsumentadresser man redan köpt. Adresstvätt kräver därför att man har rätt teknik och prestanda på sina datorer eller andra hjälpmedel för att detta skall kunna göras enkelt och snabbt. Raymond Media kan hjälpa ditt företag att tvätta adresser eller telemarketing leads.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en