Telemarketingadresser för att finna rätt kunder!

Telemarketingadresser för att finna rätt kunder!

Telemarketingadresser hjälper er telemarketing. Telemarketing är en säljkanal som kan bidra till att försäljningen sköts effektivare än till exempel via kundmöten ellerTelemarketingadresser annan slags marknadsföring. Via denna externa försäljning som sker per telefon kan en vara eller tjänst marknadsföras direkt till den potentiella kunden. Målgruppen kan vara identifierad, till exempel medelålders män eller småbarnsmammor, eller så kan den ske slumpvis till privatpersoner eller företag. En telemarketingkampanj kan lätt anpassas enligt den tilltänkta målgruppen, och man når på detta vis ut till en bred skara och kan få en effektiv försäljning på sin vara eller tjänst. Med hjälp av telemarketingadresser når du ut till rätt målgrupp

Telemarketingadresser

Via undersökningar kan telemarketingsadresser till potentiella kunder fås fram till er. När de potentiella kunderna är inringade är det lättare för er att rikta er försäljning till rätt målgrupp. Detta görs enkelt genom de telemarketingsadresser som finns till ert förfogande.
Med tillgång till ett register med telemarketingsadresser, kan ni koncentrera er tid på försäljningen för att garantera en så effektiv försäljning som möjligt för företaget ifråga. NI slipper besväret att först göra en grundlig undersökning av marknaden, och kan direkt ge er i kast med ert arbete.

Resultatinriktad telemarketing

En telemarketingkampanj skall vara resultatinriktad där försäljningen av varan eller tjänsten ligger i högsta prioritet. Med telemarketingadresser når man snabbare ut till marknaden än om man själv blir tvungen att beta av kund för kund, utan att ha desto mer bakgrundsinformation. Ni sparar er mycket besvär genom att få tillgång till telemarketingadresser.
Vår tjänst skräddarsys enligt ert behov och era önskemål. Ni ökar chanserna till en effektiv försäljning samt sparar dyrbar tid. Ni når lättare ut till rätt kunder på detta sätt, och når ut till en bredare skara tack vare specifika telemarketingadresser. Ta gärna kontakt för att diskutera hur denna tjänst kan skräddarsys för er del för att effektivera ert arbete samt optimera era resultat. För att läsa mer om telemarketing se här.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en