Färre anmälningar mot telefonförsäljare

Färre anmälningar mot telefonförsäljare

År 2013 var det cirka 8.500 personer som anmälde företag till Konsumentombudsmannen. Detta om man enbart ser på de företag som genomfört telefonförsäljning och där kunden klagat på försäljningsprocessen eller den produkt som sålts genom denna kanal. Tre år senare (2016) var siffran nere på 5931 st. På tre år har alltså antalet anmälningar minskat med ca 2500 vilket motsvarar en minskning med ca 30%.

Största problemet är otydligheten

I en intervju till Sveriges Radio berättar konsumentrådgivaren Kristina Westling att det främst är otydligheten som skapar missnöje:

”Det största problemet är överraskningsmomentet. Och att de får mig att tacka ja till något jag kanske inte förstår, eller som låter bättre än vad det visar sig vara”

Oavsett om det är ett avtal i en fysisk butik som skrivs under eller om muntligt avtal sker via telefon så bör man som konsument alltid vara införstådd med alla avtalsvillkor. De som känner sig osäker bör helt enkelt inte tacka ja till erbjudandet utan be om att få återkomma.

Lokala skillnader och flera orsaker

Även om anmälningarna i Sverige minskat så finns det tydliga regionala skillnader. I Uppsala kom det exempelvis in 387 klagomål år 2016 vilket då var 100 fler än tre år tidigare. Det finns därmed städer och regioner där anmälningarna ökat men ser man nationellt har nedgången varit stor de senaste åren.

En slutsats som man därmed kan dra är att branschen till sin helhet har förbättrat sitt arbetssätt samt att fler konsumenter är mer noggrann med vilka telefonförsäljare som de låter framföra sitt budskap. Det råd som de flesta konsumentrådgivare ger, när man möter oseriösa aktörer, är att bara lägga på luren. Med färre som luras minskar ju även antalet anmälningar.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en