Konsumentverket jobbar för bättre telefonförsäljning

Konsumentverket jobbar för bättre telefonförsäljning

När Konsumentverket för några år sedan genomförde en undersökning hos konsumenter, gällande dess inställning till telefonförsäljning, svarade de flesta att de vill slippa telefonförsäljare från företag som de inte är kund hos. Det upplevs delvis som påträngande och i vissa fall uppfattar kunden det som stressande med dessa samtal.

Denna undersökning låg sedan till grund för framtida arbete av Konsumentverket. Detta inte minst under fokusperioden mellan 2014 och 2016. Under denna period har verket framförallt riktat in sig på följande arbete.

  • Medvetenhet om NIX – Genom NIX kan privatpersoner spärra sitt telefonnummer mot oönskade telefonförsäljare
  • Ökad kunskap hos företag – Ett mål har varit att ge tydlig information till företag vad som förväntas vid marknadsföring via telefon. Detta gällande både regler och ansvar.
  • Ökad kunskap hos konsumenten – Med en ökad kunskap kring regler och rättigheter hos konsumenten skapas en trygghet i samtal med telefonförsäljarna.
  • Ökat granskning – Genom att lägga extra tid på att granska företag inom branschen har man skapat mindre utrymme för oseriösa aktörer. Detta kan vara en orsak till att antalet anmälningar till KO, gällande telefonförsäljning, minskat med ca 30% de senaste tre åren.

Även om fokusperioden nu är över så fortgår verkets arbete för att skapa en så seriös bransch som möjligt. Detta både med hjälp av information, granskning och förslag till lagförändringar.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en