Äntligen 10 miljoner!

År 1749 bodde det ungefär 1,8 miljoner personer i Sverige. Detta enligt myndigheten Tabellverket (nuvarande SCB) som började föra statistik över befolkningsmängden det året. Någon exakt siffra finns inte och risken är stor att 1,8 miljoner är en grov beräkning.

Befolkningsutvecklingen gick sakta fram till 1840 och har sedan dess haft en relativt lika utveckling fram till 2015 då ökningen per år blivit betydligt större. Detta har gjort att prognoserna har fått göras om och man räknade snart med att befolkningsmängden skulle nå en nivå på 10 miljoner under 2017. Enligt de uträkningar som SCB genomfört hände detta exakt den 20:e januari detta år.

Det är däremot inte helt säkert att det var just detta datum som Sverige nådde 10 miljoner utan det är enbart statistik som SCB byggt detta antagande på. Exakt datum kan man se vid ett senare tillfälle då bland annat Skatteverket har uppdaterat sin statistik. Detta eftersom man bygger statistiken på de som är folkbokförda i landet. Därmed kan inte heller SCB, än så länge, säga om den person som blev ”Nr 10.000.000” i Sverige föddes i landet eller var en invandrare.

Den snabbare befolkningsökningen beror på att det helt enkelt föds fler i landet än som dör samt att invandringen ökat de senaste åren. Ser man på den sista miljonen (från 9 till 10 miljoner) står invandringen för 75% och födelseöverskottet för resten. Även om de flesta invandrare kommer från krigshärjade områden så är det fortfarande Finland som är det land varifrån flest utrikesfödda personer i Sverige kommer ifrån.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som...

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya...

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat...

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en...