Mobil e-postmarknadsföring

Mobil e-postmarknadsföring

Enligt en undersökning som ”Snabba Svar” genomförde 2013 visade det sig att de företag som arbetar med e-postmarknadsföring bör allt mer fokusera på att använda sig av mobilvänliga format på de material som skickas ut. De drygt 1000 tillfrågade fick bland annat svara på frågan om nyhetsbrev som de läser i mobilen är lätta att läsa mobilt. De flesta svarade att så inte var fallet. Dessutom menade de flesta att nyhetsbrev, och annan reklam via e-postmarknadsföring, blir läst betydligt mer sällan om de är dåligt utformade för att läsas på just en mobil.

e-postmarknadsföring

e-postmarknadsföring

Undersökningen som genomfördes sommaren 2013 var beställd av ett företag som jobbar med e-postmarknadsföring och resultatet talade ett tydligt språk till alla inom denna bransch.

Allt för många kontrollerar sin inbox på mobilen för att man ska kunna förbise att all e-postmarknadsföring måste vara utformad för att möta de krav som ställs av de som läser mobilt.

Det var hela 38,7% som ansåg att de nyhetsbrev som läses mobilt inte alls var anpassade för detta. Utöver det var det 23,5% som ansåg att det gick ”ganska dåligt” att läsa budskapet som företaget ville förmedla. Sammantaget alltså över 60% som ansåg att den e-postmarknadsföring som sker inte är anpassad för de som läser mailen mobilt.

Även chansen att man som konsument skulle köpa något från företaget bakom e-postmarknadsföringen minskade drastiskt om brevet var dåligt utformat för att läsas mobilt. Sammanlagt var det nämligen knappt 60% som ansåg detta.

Med andra ord måste företag som har e-postmarknadsföring som en marknadsföringskanal fokusera hårt på att förbättra detta. Man bör även ha i åtanke att denna undersökning genomfördes 2013 och att allt pekar på att surfandet mobilt ökar år från år. Om det var tydligt redan då att de som fokuserar på e-postmarknadsföring måste tänka mobilt så är det ännu tydligare idag.

Att tänka på med e-postmarknadsföring

Några saker man exempelvis bör tänka på är att undvika tunga bilder. Så länge läsaren sitter vid en dator med fast uppkoppling är detta inte något problem men på mobilen är 3G-uppkopplingen inte alls lika stabil vilket gör att det kan ta lång tid att få hem mail med bilder i. Andra saker är att man bör bygga mailet i en kolumn för att bredden försvinner så mycket om två kolumner används. Detta sker många gånger automatiskt om man använder sig av s.k. responsiva hemsidor.

Annat man bör ha i åtanke är att länkar bör ha en något större klickyta och att länkarna även ska vara tydligt uppmärkta så att man lätt kan klicka sig rätt trots att man ska navigera på en telefonskärm på bara någon tum.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en