Direktmarknadsföring kräver rätt listor

Direktmarknadsföring kräver rätt listor

direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring eller DM som det ofta förkortas är ett sätt för företag att få mätbara resultat vid sin direktkontakt med konsumenter. Direktmarknadsföring skapar mätbar respons hos konsumenterna som kontaktas och kan därför effektiviserar på ett mycket bra sätt. Direktmarknadsföring kan ta olika former och det kan röra sig om att direkt kontakta butiker eller direkt nå ut till kunder för att få feedback. Direktmarknadsföring sammanblandas ofta med direktreklam, förkortat DR. Detta är vanligt, men skillnaden ligger i att direktreklam är till för att skicka ut information till kunder för att försöka locka till resultat. Direktmarknadsföring är därför en mycket mer användbar metod eftersom att den givna responsen blir direkt.

Direktmarknadsföring som metod

Direktmarknadsföring tar sig i form vanligast genom att kontakta kunder via telefon för att direkt få kunden att fatta ett beslut eller för att få till ett möte med kunden för vidare införsäljning. Att nå ut till dessa kunder är viktigt och därför erbjuder företag tjänster genom att sälja kundregister eller andra typer av ringlistor för att kunna nå ut enklare. Att effektivisera en direktmarknadsföring är mycket enkelt och företag som dagligen arbetar med försäljning av listor eller adresser kan hjälpa er att nå den önskade effektiviteten. Adressleverantörer har listor på massor med människor givet vissa kriterier. En effektiv direktmarknadsföring går till som så att en adressleverantör plockar fram ett urval av konsumenter som kanske befinner sig i en viss region eller har en viss inkomst. Hur mycket kriterier man kan ha på sina respektive ringlistor eller andra typer av konsumentadresser är olika men vanligtvis brukar en enkel avgränsning kring ålder vara vanlig.

Vad kan jag förvänta mig av min adressleverantör?

En adressleverantör är expert på att selektera olika typer av register eller adresser till exempelvis privatpersoner men även företag är vanligt. De samlar in data som behövs kring konsumenterna för att sedan presentera dessa till ett företag. De stora skillnaderna mellan en adressleverantör till en annan är att olika adressleverantörer har olika typer av kompetens inom området. Om ett företag tydligt presenterar sin vision kring sin direktmarknadsföring kommer adressleverantören bättre förstå vilka kunder ett företag försöker nå. En bra adressleverantör hjälper företag att förstå vilka kunder som kan vara lämpliga givet den strategi direktmarknadsföringen tenderar att använda eller via vilket media som direktmarknadsföringskampanjen går igenom. Ta kontakt med den adressleverantör du känner dig bekväm med för få mer information kring hur de kan hjälpa er direktmarknadsföring, eller besök produkter och tjänster på Raymond Medias hemsida för att läsa mer.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en