Att mäta resultat av e-postmarknadsföring

Att mäta resultat av e-postmarknadsföring

Oavsett vilken marknadsföring man jobbar med så är bearbetning av kampanjens resultat ett mycket viktigt steg för att kunna förbättra kommande marknadsföring. Resultat av e-postmarknadsföringNär det gäller tv-reklam eller tidningsannonser kan det vara svårt att mäta hur många som agerat efter att de sett annonsen men gällande e-postmarknadsföring är det betydligt lättare. Man kan med lätthet mäta hur många som fått reklamen, hur många som läst den (öppnat mailet) och hur många som gått in på butikens hemsida (via länk i mailet). Genom att analysera dessa tre punkter kan man sedan gå vidare och förbättra sitt resultat av utskicken. För orsaken till att man inte får positivt resultat på en kampanj handlar mycket sällan om otur utan snarare på att man valt fel strategi.

Hur många når du med e-postmarknadsföring?

Hur många man når ut till är lätt att svara på. Det är lika många mail som skickas ut. Detta förutsatt att man har uppdaterade företagsadresser/konsumentadresser och att det därmed finns en mottagare. Här finns nämligen ett klassiskt fel som många gör. Man använder listor som är gamla och skickar ut mängder av mail. Men så länge det inte är aktuella adresser är skrivandet av mailet (vilket inte ska ske på en kvart) utskicket och sedan kommande analys helt värdelös. Risken är att man till och med drar fel slutsatser. Första steget för långsiktigt resultat är alltså att veta att man verkligen enbart skickar mail där mottagare finns. Att skicka till 500 relevanta företag är betydligt bättre än att skicka till 10.000 företag som inte alls är relevant mot det som säljs. Det är även en av de största orsakerna till att man ska utnyttja de adressregister som finns att tillgå.

Hur många läser?

Det finns speciella program online som används för e-postmarknadsföring. Genom att använda sig av dessa får man även mycket tydlig statistik över hur många som har öppnat mailet. Det som avgör detta är i stort sett enbart vem som står som avsändare och vad som står i rubrikraden. För det är allt som man ser innan beslutet tas om det är värt att öppna eller inte. Vad man kan tänka på i detta fall kommer vi gå in på närmare i kommande blogginlägg.

Hur många klickar sig vidare?

Även denna fråga får man lätt svar på då statistik visar hur många som klickat sig in på hemsidan via en länk i mailet. Precis som med vilken reklam som helst så gäller det att fånga läsarens intresse.

Under lång tid har det varit extrapriser och unika specialerbjudanden som ska få läsaren att gå vidare. Men idag pratas det betydligt mer om Content Marketing. Kortfattat handlar det om att ge kunder information och kunskap – detta utan att man förväntas genomföra ett köp.

Om ett mail exempelvis skickas ut till Journalister/Skribenter för att göra reklam för kontorsmaterial så skulle rubrikerna tidigare kunnat vara ”Kontorsstolar för alla behov” eller ”Få kockkniv på köpet om du köper…”

Idag går det allt mer mot texter som ”Träningspass på kontoret” eller ”Beroende av plattan eller kan du skriva för hand?”. Det handlar om faktatexter som inte i första hand ska sälja utan ge läsaren någon information som är intressant. Men självklart information som mer eller mindre nämner produkterna eller tjänsterna som säljs.

Hitta och bryta trender

Att mäta de tre första punkterna är viktigt men man bör inte bara göra det på enstaka mailutskick för att dra en slutsats från detta. Man bör skicka flera utskick och gruppera dessa för att på så sätt få en mer trovärdig statistik. Finns det någon trend på när det är fler som öppnar mailet? Testa med olika rubriksättningar och se resultatet utefter det. Finns det någon trend på vad som lockar personer att gå in på hemsidan? Är det reavaror, intressant information eller nya varor?

Man bör även inte fastna i vad man själv förväntar sig. Allt för många köper konsumentadresser som enbart är till exempelvis kvinnor mellan 20-40 år. Detta i övertygelsen om att det är dess kundgrupp. Men vad händer om utskicket sker till män i samma ålder eller kvinnor 50-65 år? Kanske behöver reklamen se något annorlunda ut men även här gäller det att utvärdera och förbättra. Att fastna i ett enda fack är farligt – då får man bara det resultat man alltid tidigare fått.

Om du vill läsa mer rekommenderar jag wikipedia.org.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en