Hårdare regler kring telefonförsäljning

Hårdare regler kring telefonförsäljning

Under en period har NIX-registret haft problem med allt för många undantag som gjort att företag kunnat ”gå runt” reglerna. Detta resulterade bland annat i att Konsumentverket valde att bryta samarbetet med NIX under början av året. Med den nya regeln kring telefonförsäljning, som började gälla 1:a juli 2017, skapas däremot förbättringar för NIX.

Den 1:a juli började en ny regel att gälla som på flera punkter skärper reglerna kring telefonförsäljning. Det övergripande målet har varit att både öka konsumentskyddet och göra NIX-registret tydligare och mer heltäckande.

Jonas Edström, ordförande i NIX, är mycket nöjd med den nya regeln. I ett uttalande på deras egen nyhetsblogg säger han att det viktigaste är att ”den som valt att nixa sitt telefonnummer känner att spärren fungerar bra”.

Livslångt medgivande

Ett problem som funnits är att medgivande till marknadsföring och telefonförsäljning har kunnat ske mycket lätt. När handel sker på internet, tävlingar genomförs eller enkäter fylls i räcker det med att en kryssruta fylls i för att det ska gälla som medgivande. Detta medgivande har sedan gällt fram till att konsumenten kontaktat företaget och bett dem ta bort medgivandet. I princip handlar det alltså om ett livslångt medgivande om inget annat anges.

Då många anser att det är svårt och tidsödande att kontakta företag ligger alltså medgivandet kvar och den riktade marknadsföringen kan regelbundet genomföras.

Tidigare ändrades reglerna så att ett medgivande enbart gällde för det företag som sålde produkter eller genomförde tävlingen. Innan denna förändring kunde marknadsföring ske från samtliga företag inom samma företagsgrupp. Med den senaste ändringen krävs det även att konsumenten aktivt markerar vilka företag som ska få rätten att kontakta personen. Dessutom har en tidsspärr skapats för detta medgivande.

Tidsspärr – Vid NIX Spärrtjänst

Ett medgivande ska enbart gälla i tre månader. Därefter ska det automatiskt upphöra vilket betyder att en konsument inte behöver kontakta företaget för att medgivandet ska avslutas. Självklart går det att kontakta företag och be dem stryka personuppgifterna i deras register som förr men med denna ändring upphör medgivandet ändå inom tre månader.

Däremot krävs det att telefonnumret är registrerat hos Nix spärrtjänst  för att denna regel ska gälla. De som inte är nixade måste fortfarande kontakta företag för att få dem att ta bort uppgifterna ur deras register.

Hårdare krav på vid försäljning av kontaktlistor

Även vid telefonförsäljning till företag finns nya regler. Företag som säljer listor med telefonnummer, eller annan kontaktinformation, har ett större ansvar än tidigare att de nya reglerna följs. Utöver det får enbart kontakt med företag ske via telefonförsäljning under arbetstid.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en